Foto: Matematik och skapande i ateljén.

Foto: Matematik och skapande i ateljén.

Vår Värdegrund och pedagogik

På Kultingen utgår allt vi gör från barnen och verksamheten bygger på vår värdegrund. Vi tror på att alla barn kan och vill ha utmaningar och vi vill att alla ska känna sig inkluderade och möta livet med en stark självkänsla. För att nå dit är trygghet, lek och lärande centrala element i vår verksamhet.

Kultingens verksamhet präglas av en pedagogik där utveckling och lärande, barns inflytande och det lustfyllda lärandet står i fokus. Vi arbetar med färg och form och alla våra sinnen. Vi tränar på ord, benämner prepositioner och låter berättandet tar stor plats som en del av hur barnen utvecklar sitt språk. Vi räknar och använder oss av matematiska termer såsom hel, halv och en fjärdedel. Barnen skapar fritt med färger, nyanser och mönster utifrån sin fantasi som inspiration. Vi arbetar utifrån ett interkulturellt förhållningssätt och vi särskiljer inte pojkar och flickor. Vi arbetar tematiskt utifrån läroplanen vilket kan innebära att vi utforskar och undersöker ett grundämne, en färg eller ett land. Nedan är några exempel.

Grönt är skönt!

När vi arbetade med temat grönt sjöng vi gröna sånger som “Grodan blä ump”, “Krokodilen i bilen” och “Grön är herr gurka”. Vi åt grön mat och smakade på gröna frukter och grönsaker. Vi utgick från frågeställningar som “Vad heter det?”,och “Hur smakar färgen grönt?”. I ateljén blandade vi grön färg i olika nyanser och undersökte hur man blandar färgen grön. Barnen skapade en grön djungel. Vi planterade frön, och lärde oss hur man tar hand om grönsaker som växer.

IMG_8004.jpeg
IMG_8010.jpeg

En italiensk afton

En härlig fredag välkomnade den italienska restaurangen Tony's alla Kultingvovvar till en italiensk afton. Vi åt pasta med frikadeller, caprese och Parmigiano-Reggiano. Vi sjöng italienska sånger och lyssnade på levande akustisk musik. Vi provade att äta med munnen som Lady och Lufsen (pusspasta) och vi avslutade kalaset med gelato! I köket hade vi den italienska kocken Tony (pappa Jonas).

Screen Shot 2018-08-19 at 22.00.01.png
Screen Shot 2018-08-19 at 21.56.19.png

Kultingen förbereder barnen för att träna sina förmågor att förstå de värden som ligger i kulturell mångfald. Barnen förbereds för att ta del av ett internationellt samhälle. De barn som har andra språk än svenska ges möjlighet att utveckla sitt andra språk på Kultingen.

Våra pedagoger

Foto: Barnen letar efter vårtecken på gården.

Foto: Barnen letar efter vårtecken på gården.

Vi arbetar utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98. Läroplanens mål genomsyrar alla aktiviteter samtidigt som pedagogerna alltid utgår från barnens intressen när de planerar verksamheten. Den lilla barngruppen med blandade åldrar ger en familjär och stark sammanhållning där barnen känner sig trygga.

I kombination med en liten barngrupp och hög personaltäthet kan vi undvika kvälls- och helgarbete. Det leder till en god och långsiktigt hållbar arbetsmiljö. Kultingen satsar löpande på medarbetarnas välmående genom friskvård. För att bidra till ständig utveckling av såväl verksamhet som enskilda medarbetare har Kultingen särskilda satsningar på kompetensutveckling och sociala aktiviteter.