Välkommen till vår fantastiska gård!

Kultingen ligger i hjärtat av Södermalm, i direkt anslutning till en av Södermalms finaste parker, Skånegläntan. Området Linjalen är en bilfri oas med plats för lek och spring. Vi har en stor egen gård där vi leker, äter mellis på terassen och odlar i våra pallkragar. Vårt läge gör det möjligt att varva utflykter i skog och natur med teaterbesök och promenader i historiska stadsmiljöer.

Adress:

Åsögatan 72, 118 29 Stockholm

Telefon:
08-84 31 80

Mejl:
info@kultingen.se

Foto: Solig höstdag på vår gård.

Foto: Solig höstdag på vår gård.

 

Kultingens rutiner för klagomålshantering

Har du synpunkter eller klagomål kopplade till vår verksamhet ska du i första hand kontakta rektorn. Om det inte är möjligt eller lämpligt att framföra synpunkterna till rektorn är du välkommen att kontakta styrelsen. Kontakt med styrelsen sker via ordförande eller gruppmejlen; styrelsen@kultingen.se.

Alla klagomål utreds skyndsamt, följs upp och dokumenteras. I den mån det är juridiskt möjligt, har rektor och styrelse tystnadsplikt. Du kan lämna klagomål anonymt genom post till förskolans adress (se ovan), märk brevet med rektor/styrelse beroende på vem du adresserar. 

Vi kommer att kontakta dig gällande ditt klagomål. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske. Observera att alla inkomna klagomål blir allmänna handlingar som måste lämnas ut om någon begär dem.

Som regel råder inte sekretess för anmälningar som kommer till en klagomålshanteringsfunktion. Bara i enskilda fall kan personuppgifter skyddas om personen har skyddade personuppgifter eller riskeras att förföljas (av särskild anledning).

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt ärende kan du göra en anmälan till Utbildningsförvaltingen.

Kontaktuppgifter: kontaktcenter@stockholm.se, 08-508 33 000 eller 08-508 00 508