Kalendarium 2017/2018

Augusti

Verksamheten

• Observations månad, Vad visar barnen intresse för, Hur ser barngruppen ut?

• Vad har vi pedagoger för tankar inför läsåret?

Styrelse/Föräldrar

• Styrelsemöte där en grovplanering och ett kalendarium görs. Organisation ses över eventuella vakanser i arbetsgrupper tillsätts. Budgetgenomgång där bland annat personalkostnader ses över.


September

Verksamheten

• Lpfö: Värdegrund

• Observationsmånad. Kultingens teman påbörjas. Samarbetet med  Föräldrakooperativet Flisan på Öland startas upp.

Styrelse/Föräldrar

• Lönerevision


Oktober

Verksamheten

• Lpfö: Språk

• Inskolning Joey. 16/10 och 17/10 Planeringsdagar. Tema arbete närmiljö/Öland - transportmedel - symboler och vårt temaarbete för läsåret Måltiden påbörjas.

Styrelse/Föräldrar

• 2/10 Måndagsmöte genomgång av arbetsgrupper och budget. Datum för fix.29/10

• 27/10 Måns lagar mat


November

Verksamheten

• Lpfö: Lek

• 23/11 Höstcafe och vernissage 13/11 Elisabet lagar mat höstsoppa

• Brand och Barnsäkerhetsrond. Utvecklingssamtal.

Styrelse/Föräldrar

3/11 Viktor lagar mat 10/11 Måns lagar mat 17/11 Viktor lagar mat 24/11 Måns lagar mat. Elisabet återkopplar säkerhetsronder till Fredrik. Hemsida klar!

6/11 Måndagsmöte Genomgång av Kultingens stadgar samt arbetsgivaransvaret.


December

Verksamheten

• Lpfö: Skapande, Rytmik

• Jul; Kalender, Årets julklapp, 11/12 kl.16.00-17.00 Lucia

Styrelse/Föräldrar

• 4/12 Månadsmöte luciafika 13/12 kl.16.00 föräldrar fixar och stänger, se över avtal


Januari

Verksamheten
• Lpfö: Rörelse/Rytmik

• 8/1 Planeringsdag

• Vårens pedagogiska arbete, hur kommer vi att arbeta utifrån våra nya förutsättningar med många småbarn, fem skolbarn och tre blivande skolbarn 2019?

Styrelse/Föräldrar

• 15/1 Månadsmöte översikt för våren; klämdagar, sommarstängt, semester/ledighet för personal, sista dag för att lämna in sommar närvaro för barnen,fixdatum.
• Genomgång av vårens kalendarium, hur ska vi rekrytera nya familjer? Syskon som ska börja i höst. Hemsidan presentation!


Februari

Verksamheten
• Lpfö: No

• 5/2  Kultingen stänger för planering 16.00 därefter Månadsmöte 18.00

Budgetgenomgång, uppföljning nya familjer i höst  Besluta hur och om vi kan ta emot skolbarnen i augusti och om avgift ska tas ut.


Mars

Verksamheten
• Lpfö: Ma

• Utvecklingssamtal

• 5/3 Kultingen stänger 16.00 för planering därefter

• Månadsmöte 18.00

• Boka datum för årsmöte se över arbetsgrupperna. Uppföljning nya familjer


April

Verksamheten
• Lpfö: Demokrati

• 9/4 Kultingen stänger 16.00 för planering därefter

• Månadsmöte kl.18.00 27/4 sista dag att lämna in semester


Maj

Verksamheten
Lpfö: Barns inflytande

7/5 Kultingen stänger 16.00 för planering därefter

Månadsmöte 18.00

17/5 kl.9.30  Förskolans dag/Minimaran /Vårfest


Juni

Verksamheten

4/6 Månadsmöte