Vår Gröna dag!

Den 9/3 hade vi den gröna dagen! Vi sjöng gröna sånger som grodan blä ump, krokodilen i bilen och grön är herr gurka. Vi åt smakade på gröna frukter och grönsaker. Vad heter dem? Hur smakar färgen grönt? Vi blandar grön färg i ateljén i olika nyanser; hur blandar man färgen grön? Barnen skapar och målar en grön djungel. Vi äter grön mat från japan: Ramensoppa med sjögräs, edamamebönor och broccoli. Vi planterar frön, så får ta hand och ser hur grönsaker växer. Grönt är skönt!

IMG_8004.jpeg
IMG_8010.jpeg

Lpfö: Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik där utveckling och lärande, barns inflytande och det lustfyllda lärandet står i fokus. Vi arbetar med färg och form, alla våra sinnen, lukt smak, doft, känsel och hörsel. Vi benämner ord och prepositioner där barnen övar sitt språk och kommunikation. Vi räknar och använder oss av matematiska termer så som hel, halv, en fjärdedel osv. Barnen skapar fritt med färger, nyanser och mönster utifrån sin fantasi som inspiration

 

En italiensk afton!

Den 16/3 välkomnade vi alla Kultingvovvar till den italienska restaurangen Tony's! 
Vi åt pasta med frikadeller, caprese och Parmigiano-Reggiano. Vi har sjungit italienska sånger, lyssnat på levande akustisk musik med skönsång samt pratat med Salvatore från Bari, Italien. Vi provade att äta med munnen som Lady och Lufsen (pusspasta) och vi avslutade det hela med gelato! I köket hade vi den italienska kocken Tony från Lady och Lufsen.

Screen Shot 2018-08-19 at 22.00.01.png
Screen Shot 2018-08-19 at 21.56.19.png

Lpfö: Förskolan skall förbereda barnen att leva i och träna sina förmågor att förstå de värden som ligger i kulturell mångfald. Barnen förbereds för att ta del av ett mer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om andra kulturer för att kunna förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar, få uppleva kulturer genom alla sinnen ex. smak, lukt och hörsel.

Vår Värdegrund

På föräldrarkooperativet Kultingen arbetar vi pedagoger med en gemensam barnsyn som grund. Vi tror på att alla barn kan och vill ha utmaningar. Vi tror på allas lika värde, att alla ska känna sig inkluderade och möta livet med en stark självkänsla. För att nå dit är trygghet, lek och lärande central i vår verksamhet. 

Vi arbetar utifrån Läroplanen för förskolan. Läroplanens mål genomsyrar alla aktiviteter. Vi utgår alltid från barnens intressen när vi planerar verksamheten. Då vi har en barngrupp med blandande åldrar ser vi att de äldre barnen är faddrar för de yngre. Det ger en familjär och stark sammanhållning med trygga barn. Vi ser leken som ett viktigt pedagogiskt redskap och leken blir viktig i barnets sociala utveckling. Vi pedagoger hjälper barnen att komma igång, för att sedan lämna över leken till dem. 

I år fokuserar vi på att arbeta med måltiden som vi vill ska vara en positiv, trygg och stressfri matupplevelse, med bas i vår värdegrund.

Varmt välkommen till oss på Kultingen. 

atelje.png