Atelje10_44.png

Föräldrakooperativet Kultingen

På en stor lummig innergård – mitt på Södermalm – ligger Kultingen. Ett föräldrakooperativ som delar utelek med tre andra förskolor. Här får du som förälder god insyn i verksamheten där pedagogerna arbetar med en liten barngrupp i en trygg lärande miljö. Du har också stor chans att påverka.

Föräldrakooperativet startade 1989 då det var stor brist på plats till förskolor på Södermalm. Några likasinnade kulturarbetare startade så Kultingen för att ge sina barn en trygg plats att vara på. Det var några år sen, men Kultingen finns fortfarande kvar som föräldrakooperativ med samma mål som då, en trygg plats att vara på!

Vi ser och bekräftar alla barn och vi arbetar också utifrån ett interkulturellt förhållningssätt. Vi särskiljer inte pojkar och flickor, här leker och lär barn utifrån sina intressen, inte utifrån kön.

"Jag var lite skeptisk till kooperativ och rädd för att det skulle ta allt för mycket av min tid men så har det inte alls blivit. Och det är en väldigt fin känsla att få ta del och på så tydligt sätt se hur mitt barn har det i sin vardag, det ger trygghet och kunskap.  Så innebär det att jag måste ”jobba” en eller två dar per år på kultingen är det värt allt"

/ Jens Sjögren

 

Kooperativet

Att ha sitt barn på ett föräldrakooperativ innebär att du är med och driver kooperativet och har fullständig insyn i vad som händer på och omkring förskolan. Du har större ansvar men också mer inflytande. En del arbetar i styrelsen med ekonomi eller administration, andra sätter upp hyllor, några lagar mat med barnen ibland och vissa ordnar fester på förskolan.

Varje familj förbinder sig till två saker: att följa förskolans öppettider, klockan 08.00 - 17.00 och att vikariera högst fem dagar per termin (oftast mindre). Vikariaten fördelas i god tid inför varje månad och innebär att en förälder är jour, det vill säga beredd att hoppa in om någon pedagog är sjuk. Du bestämmer själv vilken eller vilka dagar just du ska vara jour. En familj som arbetar heltid måndag till fredag utan någon möjlighet till flexibilitet kan alltså inte ha sitt barn på Kultingen.

Föräldrar och pedagoger sammanträder en gång per månad och minst en gång per termin är föräldrarna inbjudna till pedagogisk diskussion.

Organisation

På Kultingen har föräldrarna inflytande utifrån olika områden. I följande grupper kan man engagera sig: 
• Mat
• Kommunikation
• Miljö
• Ekonomi
• Personal